Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

News & Updates


Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN CHÉAD DOMHNACH DEN CHARGHAS B
 

Sliocht as Leabhar Genesis - 22:1-2, 9-13, 15-18

Chuir Dia tríáil ar Abraham. ‘A Abraham!’ a deir sé. ‘Tá mé anseo,’ a deir Abraham. ‘Tabhair leat do mhac,’ a deir Dia, ‘Isaac, an t-aon mhac amháin atá agat, a bhfuil an oiread cion agat air, agus téigh go dtí dúiche Moría, agus ofráil suas ansin é mar íobairt dóite ar cheann de na cnoic a spáinfidh mé duit.’ Nuair a shroicheadar an áit a spáin Dia dó, rinne Abraham altóir ann. Ansin shín sé amach a lámh agus rug sé ar an scian lena mhac a mharú. Ach ghlaoigh aingeal an Tiarna air as na flaithis, agus dúirt sé, ‘A Abraham, a Abraham!’ ‘Tá mé anseo,’ a deir sé. Dúirt an t-aingeal, ‘Ná leag lámh ar an ngasúr agus ná déan aon cheo air; mar tá fhios agam anois go bhfuil faitíos ort roimh Dhia, ó tharla nár cheil tú do mhac orm, an t-aon mhac amháin atá agat.’ Ansin bhreathnaigh Abraham thart agus chonaic sé reithe agus a chuid adharca i bhfastó i sceach. Chuaigh Abraham agus thug sé leis an reithe agus d’íobair sé suas é in áit a mhic. Ghlaoigh aingeal an Tiarna ar Abraham in athuair as na flaithis, agus dúirt sé, ‘Tá sé mionnaithe agam dar mé fhéin, a deir an Tiarna: Mar go ndearna tú é seo, agus nár cheil tú do mhac orm, an t-aon mhac atá agat, cuirfidh mé na múrtha beannachtaí ort, agus déanfaidh mé do shliocht chomh fairsing le réalta na spéire nó le gainimh na trá. Agus gheobhaidh do shliocht seilbh ar gheata a gcuid naimhde, agus is trí do shliocht a gheobhaidh náisiúin an domhain beannachtaí dóibh fhéin, mar go ndearna tú mo chomhairle.’ Sin é Briathar Dé.


Sliocht as dara litir N. Pól chuig na Rómhánaigh - 8:31-34

A chairde mo chléibh, má tá Dia ag cúnamh dúinn, cé atá inár n-aghaidh? Nuair nár cheil sé a Mhac fhéin orainn, ach é thabhairt suas ar mhaith linn uileag, nach dtabharfaidh sé chuile shórt eile dúinn chomh maith leis? Cé a thabharfaidh cúis in aghaidh na ndaoine atá tofa ag Dia? Sé Dia a ligeann saor muid; cé atá le mo muid a dhaoradh? An é Críost é? An té a fuair bás agus a tógadh ó mhairbh, agus atá ar dheis Dé ag guive ar ár son? Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Marcus - 9:2-10

Thug Íosa leis Peadar, Séamas agus Eoin, agus thug sé suas sliabh ard iad astu fhéin. Agus tháinig athrú air os a gcomhair, agus fuair a chuid éadaigh chomh geal gur beag nach ndallfaidís duine, ar bhealach nach bhféadfadh duine ar bith sa saol iad a dhéanamh. Ansin fuair siad amharc ar Elijah agus Maois, agus iad ag comhrá le Íosa. Ansin dúirt Peadar le Íosa, ‘A Rabbi, is iontach an rud dúinne a bheith anseo; déanadh muid trí champa, ceann duit-se, ceann do Mhaois, agus ceann do Elijah.’ Ní raibh fhios aige céard a déarfadh sé, mar bhíodar líonraí leis an bhfaitíos. Ansin chlúdaigh scamall iad, agus tháinig glór as an scamall, ‘Seo é mo Mhac muirneach; éístigí leis.’ Go tobann, nuair a bhreathnaigh siad thart, ní fhaca siad aonduine in éineacht leo ní ba mhó, ach Íosa as fhéin. Nuair a bhí siad ag teacht anuas den sliabh, d’ordaigh sé dóibh gan a raibh feicthe acu a inseacht do aonduine nó go mbeadh Mac an Duine éirithe ó na mairbh. Choinnigh siad an scéal acu fhéin, ar sin, agus iad ag fiafraí faoin éirí seo ó na mairbh, cén bhrí a d’fhéadfadh a bheith leis. Soiscéal Dé.