Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

Fr Michael has posted blogs on  

To follow Mass, Rosary and Ceremonies' live' in Barna Church, tune into one of the following:

  • Live video broadcasts of Barna Mass available on Facebook - click here
  • Church Web-camera - click here    (sound not great yet)
  • Radio FM 106.6. ( signal not available in every part of the parish)
  • Click Adoration page to pray in front of the Blessed Sacrament and the Shrine to Mary Immaculate Queen. 
  • Pictures of  Barna Church and Séipéal Réalt na Mara, click: Bearna Church,  or click: Séipéal Réalt na Mara 
  • Prayers (click here) and Poem Reflections (click here) are updated on occasion.  A new 'Articles' page (click here) is added to reference the safety advice relating to churches and Mass.
  • Photo gallery  

Mass Details / Ceiliúradh Aifrinn:
** Weekdays: Sacred Music 9.30; Rosary 9.35; Mass 10.00 a.m.
                Quiet prayer at the shrine of Mary Immaculate Queen after Mass

** Sat: Sacred music 6.00p.m. . Mass 6.30 p.m.   
** 
Sun: Sacred music 11.30p.m.   Mass 12 noon 
** Readings - today; next Sunday
** Léachtaí as Gaeilge - lá inniuan Domhnach

Information / Sonraí

Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
Mob: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
Parish Secretary: 
Joan Concannon  087-2138999
Parish Office /  Oifig an Paróiste: 
Phone 091 590956 10am-2pm  Mon-Fri

Web:
barnafurboparish.ie  Facebook: Barna Furbo Parish
Webcam: c.f Link on homepage or --------
      https://barna-church-webcam.click2stream.com

Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN DARA DOMHNACH DEN AIDBHINT B
 

Sliocht as leabhar Isaiah fáidh - 40:1-5, 9-11

‘Sólás, tugaigí sólás do mo mhuintir’, a deir bhur nDia. ‘Labhraigí go séimh le Jerusalem, agus fógraigí di go bhfuil a téarma istigh aici, go bhfuil a fíneáil íoctha, go bhfuil a dhá díol pionóis faighte aici ó láimh an Tiarna.’ Tá glór ag glaoch: ‘Réitigí sa bhfiántas bealach an Tiarna, déanaigí bóthar díreach sa bhfiántas dár nDia.

Líonfar isteach chuile ghleann, agus ísleofar chuile shliabh agus cnoc; beidh na h-ailltreacha leibhéalta agus an talamh garbh réidh.

Ansin beidh léargas ar ghlóire an Tiarna, beidh sé le feiceáil ag na daoine ar fad, mar tá sé ráite ó bhéal an Tiarna.’

Suas leat ar chnoc ard leis an scéal maith atá agat do Zion; bí ag béiceach amach ós ard le do theachtaireacht ríméadach do Jerusalem; croch suas é, ná bíodh faitíos ort; abair le bailte Judah, ‘Seo é bhur nDia!’

Féach an Tiarna Dia ag teacht lena chumhacht, agus a lámh ag smachtú a bhfuil roimhe; tá an chreach ina sheilbh agus luach a shaothair ós a chomhair amach. Beathóidh sé a thréad ar nós tréadaí; baileoidh sé na h-uain ina bhaclainn, iompróidh sé ina ucht iad, agus déanfaidh sé fosaíocht ar na caoire.

Sin é Briathar Dé. 


Sliocht as dara litir N. Peadar- 3:8-14

Ná déanaigí dearmad, a chairde, gur ionann lá amháin agus míle bliain ag an Tiarna, agus gur mar a chéile míle bliain agus lá amháin aige. Ní bhíonn aon mhoill ar an Tiarna faoina ghealltanas, de réir bharúil chuid de na daoine faoi bheith mall; ach is amhlaidh atá sé foighideach libh, mar nach bhfuil sé ag iarradh go gcuirfí aonduine ó rath ach go ndéanfadh chuile dhuine aithrí. Tiocfaidh lá an Tiarna ar nós an ghadaí, agus ansin beidh formán ann agus na spéartha ag imeacht as, leáighfidh gach a bhfuil ann le teas, agus loiscfear an domhan agus a bhfuil ann. Ó tá chuile shórt le n-imeacht as mar seo, nár cheart daoibh maireachtáil go naofa, diaganta agus sibh ag fanacht agus ag tnúthán le lá Dé, nuair a lasfaidh na spéartha agus go n-imeoidh siad as, agus nuair a leáighfidh chuile mhíle ní sa tine? Ach tá muide ag fanacht, de réir mar a gheall sé, le neamh nua agus le domhan nua, áit a mairfidh an ceart agus an chóir. Mar sin, a chairde mo chléibh, an fhad is atá sibh ag fanacht leis na rudaí seo, déanaigí bhur ndícheall maireachtáil gan locht gan mharach le go bhfaighe sé suaimhneach sibh nuair a thiocfaidh sé. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Marcus - 1:1-8

Tús an deá-scéil faoi Íosa Críost, Mac Dé. De réir mar atá scríofa i leabhar Isaiah fáidh, ‘Féach, tá mé ag cur mo theachtaire romhat; réiteoidh sé an bealach duit.

Glór duine ag glaoch sa bhfiántas: “Réitigí bealach an Tiarna, dírigí a chuid cosáin dó.”’

Tháinig Eoin ag baisteadh sa bhfiántas, agus ag fógairt baiste aithrí le peacaí a mhaitheamh. Agus daoine as taobh tíre Judea uileag agus muintir Jerusalem uileag, bhí siad ag dul amach go dtí é agus iad ag fáil baiste uaidh in abhainn an Jordan, ag admháil a bpeacaí. Bhí Eoin gléasta i bhfíonach camaill, crios leathair thart faoina lár, agus feithidí agus mil fhiáin mar bheatha aige.

Dúirt sé amach, ‘Tá sé ag teacht i mo dhiaidh, an té is cumhachtaigh ná mé, agus ní fiú mise go gcromfainn síos le barriall a bhróga a scaoileadh. Bhaist mise le h-uisce sibh, ach baistfidh seisean sibh leis an Spiorad Naomh.’ Soiscéal Dé.