Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Barna live broadcast: https://www.churchtv.ie/barna/
  • Furbo live broadcast:  https://www.churchtv.ie/furbo/
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN TRÍÚ DOMHNACH DÉAG SAOR C
 

Sliocht as céad leabhar na Ríthe - 19:16, 19-21

Dúirt an Tiarna le Elijah: ‘Téigh agus cuir an ola ar Elisea mac Seafat, as Abel-mehóla, le go mbeidh sé ina fháidh i do dhiaidh.’ D’imigh Elijah as sin agus fuair sé Elisea mac Seafat agus é ag treabhadh, dhá phéire dhéag daimh roimhe amach agus é féin in éindigh leis an dara ceann déag. Theann Elijah leis agus chaith sé a chlóca os a chionn nuair a bhí sé ag dul thairis. D’fhág Elisea na daimh agus rith sé i ndiaidh Elijah. ‘Lig dom’, a deir sé, ‘m’athair a phógadh, agus mo mháthair, agus leanfaidh mé ansin thú.’ D’fhreagair Elijah: ‘Gabh ar ais; mar céard a rinne mise leat?’ Chas Elisea, thóg sé péire daimh agus mharaigh sé iad. D’úsáid sé an chéachta mar ábhar tine le iad a bhruth agus thug sé an fheoil do na fir oibre agus chuaigh siad ag ithe. D’imigh leis ansin agus lean sé Elijah, agus bhí sé ina shearbhónta aige. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as litir N. Pól chuig na Galataigh - 5:1, 13-18

Is le go mbeadh saoirse againn a d’fhuascail Críost muid. Seasaigí go daingean, mar sin, agus ná ceadaigí go ndéanfaí sclábhaithe díbh in athuair. Is le go mbeadh saoirse agaibh a glaodh oraibh ach, a chairde mo chléibh, ná bíodh an tsaoirse sin mar leithscéal agaibh le tabhairt isteach daoibh fhéin. Ina leaba sin, bígí ag seirbhís dá chéile go grámhar, mar is féidir an Dlí ar fad a chur in aon aithne amháin: ‘Gráigh do chomharsa mar thú fhéin.’ Ach más ag ithe agus ag feannadh a chéile a bhíonn sibh, seachnaigí nó millfidh sibh a chéile ar fad. Tá mé ag rá, mairigí de réir an Spioraid agus ná tugaigí isteach do mhianta an tsaoil ionaibh. Mar, gach a bhfuil an rud saolta ag iarradh, tá sé in aghaidh an Spioraid, agus gach a bhfuil an Spiorad ag iarradh, tá sé in aghaidh an rud saolta. Tá siad seo in aghaidh a chéile, agus coinníonn sin sibh ón deá-thoil atá agaibh a leanacht. Ach má tá sibh faoi stiúradh an Spioraid, níl aon bhaint ag an Dlí daoibh. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Lúcás - 9:51-62

Nuair a bhí sé ag tarraingt ar an am a raibh Íosa le tógáil suas, thug sé a aghaidh ar Jerusalem. Agus chuir sé teachtairí amach roimhe. Ar an mbealach dóibh, chuaigh siad isteach i mbaile le muintir Samaria le fáil faoi réir dó. Ach ní raibh aon ghlacadh acusan leis mar go raibh sé ag déanamh ar Jerusalem. Nuair a chonaic a dheisceabail Séamus agus Eoin é sin, dúirt siad, ‘A Thiarna, ar mhaith leat go n-ordódh muid tine anuas ó na flaithis le iad a loisceadh?’ Ach d’iompaigh seisean agus cheartaigh sé iad. Ansin chuadar ar aghaidh go dtí baile eile. Nuair a bhí siad ag dul an bóthar, dúirt duine leis, ‘Leanfaidh mé thú pé ar bith cá ngabhfaidh tú.’ Agus dúirt Íosa leis, ‘Tá scailpeanna ag na sionnaigh agus neadracha ag éanlaith an aeir, ach níl an oiread áite ag Mac an Duine go leagfadh sé a chloigeann air.’ Le duine eile dúirt sé, ‘Lean mise.’ Dúirt seisean, ‘Lig dom dul ar dtús agus m’athair a chur.’ Ach dúirt Íosa leis, ‘Lig do na mairbh a gcuid mairbh fhéin a chur, ach téigh thusa agus fógair ríocht Dé.’ Dúirt duine eile, ‘Leanfaidh mise thú, a Thiarna, ach lig dom slán a fhágáil ag mo mhuintir sa mbaile ar dtús.’ Dúirt Íosa leis, ‘Aonduine a chuireann lámh leis an gcéachta agus a bhreathnaíonn ar ais, níl sé feiliúnach do ríocht Dé.’ Soiscéal Dé.