Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

News & Updates


Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN NAOIÚ DOMHNACH FICHEAD SAOR B
 

Sliocht as leabhar Isaiah fáidh - 53: 10-11

Ba é toil an Tiarna é a bhascadh le pian. Má thugann sé suas a shaol i ngeall ar an bpeaca, feicfidh sé a shliocht agus beidh fad saoil aige, agus gabhfaidh toil Dé chun cinn dá bharr. Nuair a bheidh a chuid peiríocha curtha de aige, feicfidh sé an solas agus beidh sé sásta. Lena chuid fulaingt, slánóidh mo shearbhónta go leor, ag cur ualach a gcuid peacaí air fhéin.

Sliocht as an litir chuig na hEabhraigh - 4:14-16

Ós rud é go bhfuil ardsagart mór againn atá gaibhte isteach sna flaithis, Íosa, Mac Dé, coinníodh muid greim daingean ar an gcreideamh atá muid ag cleachtadh . Mar an t-ardsagart atá againn, ní h-amhlaidh nach bhfuil aon tuiscint aige ar chomh lag is atá muid, ach is amhlaidh gur cuireadh cathú air ar chuile bhealach cosúil linn fhéin, ach go bhfuil seisean saor ó pheaca. Teannadh muid le cathaoir a ghrásta go teanntásach, mar sin, le go mbeidh trócaire le fáil againn, agus grásta a thabharfaidh cúnamh dúinn nuair a theastaíonn sé. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Marcus - 10: 35-45

Tháinig Séamus agus Eoin, clann Zeibede, chuig Íosa agus dúirt siad leis, ‘A Mháistir, tá muid ag iarradh ort gar a dhéanamh dúinn.’ Agus dúirt seisean leo, ‘Céard atá sibh ag iarradh orm a dhéanamh daoibh?’ Agus dúirt siad leis, ‘Tabhair cead dúinn suí, duine againn ar do thaobh deas agus an duine eile ar do thaobh clé, i do ghlóire.’ Ach dúirt Íosa leo, ‘Ní thuigeann sibh céard atá sibh ag iarradh. An bhfuil sibh in ann an cupán a ól atá mise ag ól, nó an bhfuil sibh in ann bheith baistí leis an mbaiste a bhfuil mise baistí leis?” D’fhreagair siad, ‘Tá’. Ansin dúirt Íosa leo, ‘An cupán atá mé ag ól, ólfaidh sibh é, agus leis an mbaiste a bhfuil mé baistí leis, baistfear sibh; ach maidir le suí ar mo dheis nó ar mo chlé, ní liom-sa é sin le bronnadh, ach is dóibh sin é a bhfuil sé i ndán dóibh.’ Nuair a chuala an deichniúr é seo, tháinig olc orthu le Séamus agus Eoin. Ghlaoigh Íosa orthu, mar sin, agus dúirt sé leo, ‘Tá fhios agaibh, an dream a dtugann na págánaigh aitheantas dóibh mar rialtóirí, go mbíonn siad á smachtú, agus go mbíonn a gcuid daoine móra ag déanamh cos ar bolg orthu. Ach ní h-amhlaidh sin eadraibh-se; ach an té atá ag iarradh bheith ina dhuine mór eadraibh, bíodh sé ina shearbhónta agaibh, agus an té atá ag iarradh bheith ar an gcéad duine agaibh, bíodh sé ina sclábhaí ag chuile dhuine. Mar níor tháinig Mac an Duine le go mbeifí ag freastal air, ach le bheith ag freastal, agus lena shaol a thabhairt le go leor a cheannacht ar ais.’ Soiscéal Dé.