Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Barna live broadcast: https://www.churchtv.ie/barna/
  • Furbo live broadcast:  https://www.churchtv.ie/furbo/
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN CÚIGIÚ DOMHNACH FICHEAD SAOR A

Sliocht as leabhar Isaiah fáidh - 55:6-9

Cuardaigí an Tiarna an fhad is atá sé fós le fáil, glaoigí air an fhad is atá sé fós cóngarach. Tugadh dream an oilc suas a gcuid bealaí, agus tugadh drochdhaoine suas an chaoi a mbíonn siad ag smaoineamh. Tagaidís ar ais go dtí an Tiarna le go ndéanfaidh sé trócaire orthu, ar ais go dtí ár nDia, mar tabharfaidh sé maiteanas dóibh go fial. Mar ní h-iad mo chuid smaointe-se na smaointe atá agaibh-se, ná ní h-iad mo bhealaí na bealaí atá libhse, a deir an Tiarna. Mar díreach mar atá na spéartha níos airde ná an talamh, tá mo bhealaí-se níos airde ná na bealaí atá libhse, agus mo chuid smaointe níos airde ná na smaointe atá agaibh-se.

Sin é Briathar Dé.


Sliocht as litir N. Pól chuig na Filipigh - 1:20-24, 27

A chairde mo chléibh, ardófar suas Críost i mo cholainn, más beo nó marbh dom. Mar is ionann dom-sa bheith beo agus Críost, agus níl sa mbás ach buachtáil. Ar an láimh eile, má mhairim sa gcolainn agus rath a bheith ar mo chuid oibre, níl fhios agam céard a b’fhearr liom. Tá mé idir dhá chomhairle: ba mhaith liom imeacht agus a bheith le Críost, mar is fearr sin go mór; ach is géire a theastaíonn fanacht sa gcolainn ar mhaithe libhse. Ach coinníodh sibhse oraibh ag caitheamh bhur saoil de réir Shoiscéal Chríost.

Sin é Briathar Dé.Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Maitiú - 20:1-16

Dúirt Íosa lena dheisceabail, ‘Tá ríocht na bhflaitheas cosúil le fear a raibh talamh aige a chuaigh amach go moch ar maidin le lucht oibre a fháil le dul ag obair ina gharraí fíniúna. Réitigh sé leis an lucht oibre ar déanar sa ló, agus chuir sé isteach ina gharraí fíniúna iad. Nuair a chuaigh sé amach thart ar a naoi a chlog, chonaic sé tuilleadh ina seasamh díomhaoineach i sráid an mhargaidh, agus dúirt sé leo, “Téadh sibhse freisin isteach sa ngarraí fíniúna, agus íocfaidh mé an pháí cheart libh.” Chuaigh. Nuair a chuaigh sé amach arís thart ar mheán lae agus thart ar a trí a chlog, rinne sé an cleas céanna.  Agus thart ar a cúig a chlog chuaigh sé amach agus fuair sé tuilleadh ina seasamh thart; agus dúirt sé leo, “Tuige a bhfuil sibh in bhur seasamh anseo díomhaoineach ó mhaidin?” Dúirt siad leis, “Mar nár thug aonduine aon obair dúinn.” Dúirt sé leo, “Téadh sibhse freisin isteach sa ngarraí fíniúna.” Nuair a bhí sé ina thráthnóna dúirt úinéir an gharraí fíniúna lena mhaor, “Glaoigh ar an lucht oibre agus tabhair dóibh a bpáí, ag tosaí leis an dream deire agus ansin siar go dtí an dream is túisce a tháinig.” Nuair a tháinig an dream a fuair obair thart ar a cúig a chlog, fuair siad déanar an duine. Anois shíl an chéad dream nuair a tháinig siad go bhfaighidís níos mó, ach fuair siad sin iad fhéin déanar an duine. Agus nuair a fuaireadar é bhí siad ag clamhsán leis an úinéir, ag rá, “Níor oibrigh an dream deire seo ach uair a chloig amháin, agus rinne tú mar a chéile linne iad tar éis dúinn cur suas le anró an lae agus leis an teas.” Ach d’fhreagair sé duine acu, “A chara, níl mé ag déanamh aon éagóir ort; nár réitigh tú liom ar déanar? Tabhair leat a bhfuil ag dul duit agus imigh leat; séard atá uaimse an oiread a thabhairt don duine deireanach seo agus atá mé ag tabhairt duitse. Nach bhfuil cead agam mo rogha rud a dhéanamh le mo chuid fhéin? Nó arb é an chaoi a bhfuil éad ort i ngeall ar go bhfuil mise flaithiúil?” Sin mar a bheidh a bhfuil ar deire chun tosaigh, agus a bhfuil chun tosaigh ar deire.’

Soiscéal Dé.