Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

Covid 19: The church is now closed until further notice. 

  • To follow Mass, Rosary and Ceremonies' live' in Barna Church, tune into one of the following: 
  • Live video broadcasts of Barna Mass available on Facebook - click here
  • Church Web-camera - click here
  • Radio FM 106.6. ( signal not available in every part of the parish)
  • Fr. Michael continues to post updates to the Blog and to the Duilleog.
  • Click Adoration page to pray in front of the Blessed Sacrament and the Shrine to Mary Immaculate Queen. 
  • In place of visiting Barna Church and Séipéal Réalt na Mara, click: Bearna Church,  or click: Séipéal Réalt na Mara to view the churches. 
  • Prayers (click here) and Poem Reflections (click here) updated on occasion.  
  • Photo gallery added of Fr. Brennan's earlier years 'ins na Forbacha'.

Mass Details / Ceiliúradh Aifrinn:
** Weekdays: Sacred Music 9.30; Rosary 9.35; Mass 10.00 a.m. 
** Sat: Sacred music 6.00p.m. . Mass 6.30 p.m.   
** 
Sun: Sacred music 11.30p.m.   Mass 12 noon 
Readings - today; next Sunday
Léachtaí as Gaeilge - lá inniuan Domhnach

Information / Sonraí

Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
Mob: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
Parish Secretary:  Joan Concannon  087-2138999
Parish Office: Phone 091 590956
 Oifig an Paróiste: Office is closed until further notice
Mass Intentions, Bookings, Messages can be received by phoning
the office number between 10 a.m. & 2 p.m. or Priest's Mobile
Web: barnafurboparish.ie  Facebook: Barna Furbo Parish
Webcam: c.f Link on homepage or 
      https://barna-church-webcam.click2stream.com

Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spngAn Deascabháil ár dTiarna A
 

Sliocht as Gníomhartha na nAspal - 1:1-11

Rinne mé cur síos sa gcéad leabhar, a Theophilus, ar gach a ndearna Íosa agus ar gach ar theagasc sé go dtí an lá ar tógadh suas ar neamh é, tar éis dó treoracha a thabhairt tríd an Spiorad Naomh do na haspail a bhí tofa aige. Tar éis a pháise spáin sé é fhéin beo dóibh, agus b’iomdha cruthúnas a thug sé; ar feadh dhá scór lá, bhí sé á spáint fhéin dóibh agus ag labhairt faoi ríocht Dé. Tar éis béile a bheith caite aige ina gcomhluadar, d’ordaigh sé dóibh gan corraí as Jerusalem ach fanacht ann nó go mbeadh gealltanas an Athar tagtha isteach fíor, ‘gealltanas’, adeir sé, ‘a chuala sibh uaimse, go mbíodh Eoin ag baisteadh le h-uisce ach go mbaistfear sibhse leis an Spiorad Naomh faoi cheann laethanta gairide’. Nuair a bhíodar cruinnithe le chéile, mar sin, d’fhiafraíodar de: ‘A Thiarna, an sheo é an t-am a bhfuil tú leis an ríocht a thabhairt ar ais do Israel?’ Ach d’fhreagair seisean: ‘Ní bhaineann sé daoibhse fios a bheith agaibh ar na h-aimsirí ná ar na h-amannta atá socraithe ag an Athair as a údarás fhéin. Ach gheobhfaidh sibh cumhacht nuair a thiocfaidh an Spiorad Naomh anuas oraibh, agus tabharfaidh sibh fianaise ormsa i Jerusalem, agus ar fud Judea, agus i Samaria, agus ar fud an domhain mhóir.’ Nuair a bhí an méid sin ráite aige, ardaíodh suas é ós comhair a súl nó gur thug néal as a n-amharc é. Le linn dó bheith ag imeacht agus iad ag breathnú uatha suas ar an spéir, go tobann sheas beirt fhear in éadaí geala lena n-ais.   ‘A fhearaibh Ghaililí’, adeir siad, ‘tuige an bhfuil sibh in bhur seasamh ar an gcaoi sin ag breathnú suas ar na flaithis? Íosa seo a tugadh suas ar neamh uaibh, tiocfaidh sé ar ais ar an mbealach céanna a bhfaca sibh ag dul ann é’.

Sin é Briathar Dé. 


Sliocht as litir N. Pól chuig Críostaithe Efesus - 1:17-23

Tá mé ag impí ar Athair na Glóire, ar Dhia ár dTiarna Íosa Críost, bua an léargais agus na tuisceana a bhronnadh oraibh sa gcaoi is go gcuirfeadh sibh aithne mhaith air. Go dtuga sé léargas do shúile na h-intinne agaibh le go bhfeicfidh sibh an t-údar dóchais atá sa gcuireadh a fuair sibh uaidh, agus an saibhreas glórmhar iontach a gheall sé atá le fáil ag na daoine atá naofa, agus a chumhacht as cuimse atá ag oibriú ionainne a chreideann ann. Chuir Dia an chumhacht chéanna sin ag oibriú i gCríost nuair a thóg sé ó mhairbh é nó gur chuir sé ina shuí ar an taobh deas de fhéin é sna flaithis, go h-ard ós cionn chuile cheannas agus cumhacht agus neart agus tiarnas, agus ós cionn chuile chéimíocht eile dhá bhfuil ann, ní hea amháin ar an saol seo ach freisin ar an saol atá le teacht. Tá ceannas ar chuile ní tugtha ag Dia dhó, chomh maith le h-ardcheannas na hEaglaise. Sí an Eaglais a chorp mar is inti atá ar fáil, go h-uile agus go h-iomlán, an té sin a líonann ar fad an chruthaíocht uileag go léireach.

Sin é Briathar Dé.  

 

Deireadh an tSoiscéil naofa de réir N. Maitiú – 28:16-20

San am sin chuaigh an t‑aon deisceabal déag go Gaililí, go dtí an sliabh a bhí socraithe ag Íosa le castáil leo. Nuair a chonaic siad é, d’umhlaíodar dó; ach go raibh amhras ar chuid acu. Tháinig Íosa agus dúirt sé leo: ‘Tá chuile údarás tugtha domsa ar neamh agus ar talamh. Imígí mar sin, déanaigí deisceabail de na náisiúin uileag, á mbaisteadh in ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh, agus ag múineadh dóibh chuile shórt atá ordaithe agam a dhéanamh. Agus cuimhnigí, tá mé in éineacht libh i gcónaí, go dtí deire an tsaoil.’

Soiscéal Dé.