Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Barna live broadcast: https://www.churchtv.ie/barna/
  • Furbo live broadcast:  https://www.churchtv.ie/furbo/
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN CHÉAD DOMHNACH DEN AIDBHINT A
 

Sliocht as leabhar Isaiah fáidh – 2:1-5

Taispeánadh Isaiah, mac Amos, faoi Judah agus Jerusalem: Tarlóidh sé san am atá le teacht go mbeidh sliabh Theach an Tiarna ar an sliabh is airde uileag, agus go n-ardófar níos airde ná na cnoic é. Tiocfaidh na náisiúin uileag ina sruth go dtí é. Is iomaí pobal a ghabhfaidh ann agus a déarfaidh: ‘Taraigí uaibh, suas linn go dtí cnoc an Tiarna, go dtí Teach Dhia Jacob, le go múinfidh sé a bhealaigh dúinn is go siúlfaidh muid ina chosáin.’ Mar ó Zion gabhfaidh teagasc amach, agus ó Jerusalem briathar an Tiarna. Beidh sé ina bhreitheamh ar na náisiúin, agus déanfaidh sé réiteach idir go leor ciníocha; gabhfaidh siad de chasúr ar a gcuid claimhte go ndéanfaidh siad soic chéachta dhíobh, agus corráin dá gcuid sleánna. Ní thógfaidh náisiún suas claimh in aghaidh náisiún, ná ní bheidh siad ag cleachtadh le h-aghaidh cogaidh níos mó. Tagaigí, a theaghlach Jacob, go siúlfaidh muid i solas an Tiarna. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as litir N. Pól chuig na Rómhánaigh – 13:11-14

A chairde mo chléibh, tá fhios agaibh cén t-am é, gurb é an uair é le dúiseacht as an gcodladh, mar tá an slánú níos goire dhúinn anois ná nuair a ghlac muid leis an gcreideamh. Tá sé i bhfad amach san oíche agus is gearr go mbeidh sé ina lá. Caitheadh muid uainn gníomhartha an dorchadais, mar sin, agus cuireadh muid orainn éide airm an tsoluis. Maireadh muid go fiúntach mar a bheadh muid sa lá, agus ní le ragairne ná le meisce, le drabhlás ná drúis, le achrann ná éad. Ina áit sin, cuirigí oraibh an Tiarna Íosa Críost, agus ná bígí ag freastal ar an duine collaí le fonn a chuid ainmhianta a shású. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Maitiú – 24:37- 44

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail: ‘Díreach mar a bhí i laethanta Noah, is mar sin a bheidh teacht Mhic an Duine. Mar ar an gcaoi a rabhadar sna laethanta údan roimh an díle, ag ithe agus ag ól, ag pósadh agus ag déanamh cleamhnais go dtí an lá a ndeachaigh Noah isteach san airc, agus gan fhios acu tada nó gur tháinig an díle agus gur scuab sé chun bealaigh iad uileag, is mar sin freisin a bheidh teacht Mhic an Duine. An uair sin beidh beirt sa ngarraí, tógfar duine agus fágfar duine. Beidh beirt bhan ag meilt mhine in éindigh, tógfar duine agus fágfar duine. Fanaigí in bhur ndúiseacht, mar sin, mar níl fhios agaibh cén lá a bhfuil bhur dTiarna ag teacht. Ach tuigigí é seo, dá mbeadh fhios ag fear an tí cén t-am san oíche a raibh an gadaí le teacht, d’fhanfadh sé ina dhúiseacht agus ní thabharfadh sé cead do aonduine briseadh isteach ina theach. Ní foláir daoibh-se, sibh fhéin, bheith faoi réir, mar sin, mar is nuair nach bhfuil súil ar bith leis a thiocfaidh Mac an Duine.’ Soiscéal Dé.