Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

News & Updates


Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN t-OCHTÚ DOMHNACH DÉAG SAOR B
 

Sliocht as leabhar Exodus – 16:2-4, 12-15

Thosaigh muintir Israel uileag ag clamhsán faoi Mhaois agus Aaron sa bhfiántas. Dúirt siad leo, ‘Faraor nár mharaigh lámh an Tiarna muid i dtír na hÉigipte, nuair a bhí muid inár suí le h-ais na bpotaí feola agus nuair a d’ith muid arán nó go raibh muid sách; mar thug sibh amach muid sa bhfiántas seo leis an gcomhluadar seo uileag a chur chun báis leis an ocras.’ Ansin dúirt an Tiarna le Maois, ‘Tá mé le múraíl aráin a chur anuas daoibh, agus téadh na daoine amach chuile lá agus bailídís díol an lae sin. Ar an mbealach sin, cuirfidh mé tríáil orthu, féachaint an leanfaidh siad mo theagasc nó nach leanfaidh. Chuala mé clamhsán chlann Israel. Abair leo, “Le contráth na h-oíche, íosfaidh sibh feoil, agus ar maidin beidh arán agaibh nó go mbeidh sibh sách; ansin beidh fhios agaibh gur mise an Tiarna bhur nDia.”’ An tráthnóna sin, tháinig éanacha nó go raibh an campa clúdaithe leo; agus ar maidin bhí brat drúchta thart timpeall ar an gcampa. Nuair a scaip an drúcht, ansin ar bharr na talún sa bhfiántas bhí rud ar nós calóga míne, chomh mín le sioc ar an talamh. Nuair a chonaic clann Israel é, bhí siad ag rá lena chéile, ‘Céard é fhéin?’ mar ní raibh fhios acu céard a bhí ann. ‘Sin é,’ a deir Maois leo, ‘ an t-arán a thug an Tiarna daoibh le n-ithe.’ Sin é Briathar Dé.

Sliocht as litir N. Pól cuig Críostaithe Ephesus – 4:17, 20-24

A chairde mo chléibh, séard atá mé ag rá, agus tá mé á rá in ainm an Tiarna: ná bígí ag maireachtáil feasta ar nós na bpágánach, is gan tairbhe ar bith sa gcaoi a mbíonn siad ag smaoineamh ina n-intinn. Ní shin é an bealach a d’fhoghlaim sibh ó Chríost. Mar is cinnte gur chuala sibh faoi, agus go bhfuair sibh teagasc dá réir, agus is in Íosa atá an fhírinne le fáil. Múineadh daoibh fáil réidh leis an gcaoi a raibh sibh ag maireachtáil cheana, agus leis an gcaoi a raibh sibh fhéin cheana agus sibh millte agus meallta ag na h-ainmhianta a bhí agaibh. Bígí déanta as an nua i spiorad bhur n-intinne, agus gléasaigí sibh fhéin leis an duine nua, an té a cruthaíodh i macasamhail Dé le bheith ceart dháiríre agus naofa. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Eoin – 6:24-35

Nuair a chonaic an slua nach raibh Íosa ná a chuid deisceabail ann, chuaigh siad ar bord ar na báid agus d’imigh siad go Capernaum ag tóraíocht Íosa. Nuair a fuair siad é, ar an taobh eile den loch, dúirt siad leis, ‘A Rabbi, cén uair a tháinig tú anseo?’ D’fhreagair Íosa iad, ‘Go deimhin fhéin, a deirim libh, tá sibh do mo thóraíocht, ní mar gheall go bhfaca sibh míorúiltí, ach mar gur ith sibh bhur ndóthain de na builíní. Ná bígí ag obair ar mhaithe le rud le n-ithe a thugann uaidh, ach ar mhaithe leis an rud le n-ithe a bhfuil seasamh ann go síoraí, a thabharfaidh Mac an Duine daoibh. Mar is airsean a chuir Dia an tAthair a shéala.’ Dúirt siad leis ansin, ‘Céard atá le déanamh againn le go ndéanfadh muid oibreacha Dé?’ D’fhreagair Íosa iad, ‘Seo í obair Dé, go gcreidfeadh sibh sa té a chuir sé uaidh.’ Agus dúirt siad leis, ‘Cén comhartha atá tú le tabhairt dúinn, mar sin, le go bhfeicfeadh muid é agus go gcreidfeadh muid tú? Cén obair atá tú ag déanamh? D’ith ár sinsir an manna sa bhfiántas; mar atá scríofa, “Thug sé arán ó neamh dóibh le n-ithe.”’ Ansin dúirt Íosa leo, ‘Go deimhin fhéin, a deirim libh, ní h-é Maois a thug an t-arán ó neamh daoibh, ach sé m-Athair-se a thugann an t-arán ó neamh daoibh, an t-arán fíor. Mar sé arán Dé an t-arán a thagann anuas ó neamh agus a thugann beatha don domhan.’ Dúirt siad leis, ‘A dhuine uasail, tabhair dúinn an t-arán seo i gcónaí.’ Dúirt Íosa leo, ‘Is mise arán na beatha. An té a thagann chugamsa, ní bheidh ocras air choidhchin, agus an té a chreideann ionam, ní bheidh tart air choidhchin.’ Nuair a chonaic an slua nach raibh Íosa ná a chuid deisceabail ann, chuaigh siad ar bord ar na báid agus d’imigh siad go Capernaum ag tóraíocht Íosa. Nuair a fuair siad é, ar an taobh eile den loch, dúirt siad leis, ‘A Rabbi, cén uair a tháinig tú anseo?’ D’fhreagair Íosa iad, ‘Go deimhin fhéin, a deirim libh, tá sibh do mo thóraíocht, ní mar gheall go bhfaca sibh míorúiltí, ach mar gur ith sibh bhur ndóthain de na builíní. Ná bígí ag obair ar mhaithe le rud le n-ithe a thugann uaidh, ach ar mhaithe leis an rud le n-ithe a bhfuil seasamh ann go síoraí, a thabharfaidh Mac an Duine daoibh. Mar is airsean a chuir Dia an tAthair a shéala.’ Dúirt siad leis ansin, ‘Céard atá le déanamh againn le go ndéanfadh muid oibreacha Dé?’ D’fhreagair Íosa iad, ‘Seo í obair Dé, go gcreidfeadh sibh sa té a chuir sé uaidh.’ Agus dúirt siad leis, ‘Cén comhartha atá tú le tabhairt dúinn, mar sin, le go bhfeicfeadh muid é agus go gcreidfeadh muid tú? Cén obair atá tú ag déanamh? D’ith ár sinsir an manna sa bhfiántas; mar atá scríofa, “Thug sé arán ó neamh dóibh le n-ithe.”’ Ansin dúirt Íosa leo, ‘Go deimhin fhéin, a deirim libh, ní h-é Maois a thug an t-arán ó neamh daoibh, ach sé m-Athair-se a thugann an t-arán ó neamh daoibh, an t-arán fíor. Mar sé arán Dé an t-arán a thagann anuas ó neamh agus a thugann beatha don domhan.’ Dúirt siad leis, ‘A dhuine uasail, tabhair dúinn an t-arán seo i gcónaí.’ Dúirt Íosa leo, ‘Is mise arán na beatha. An té a thagann chugamsa, ní bheidh ocras air choidhchin, agus an té a chreideann ionam, ní bheidh tart air choidhchin.’ Soisceál Dé.