Fáilte go Paróiste Bhearna & na bhForbacha

ChurchPlayerJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Barna Masses
Mon,Wed,Thurs,Fri: 10am
Saturday: 6:30pm, Sunday:12pm

FurboTVJPG

Click on the Image to view Live broadcasting for Furbo Masses Tuesday: 10am, Sundays: 10am

Information / Sonraí

  • Parish Priest / Sagart Paróiste: an t-Ath Micheál Ó Braonáin
  • Mobile: 086-8338878 / Email: miclbrennan3@gmail.com
  • Parish Secretary:Joan Concannon  087-2138999
  • Parish Office/Oifig an Paróiste: (091)590956 10am-2pm, Mon-Fri
  • Radio FM 106.6 (signal not available in every part of the parish).
  • Readings: click here for today; click here for next Sunday
  • Léachtaí as Gaeilge - an lá inniu; an Domhnach

News & Updates


Child Safeguarding Statement for
Diocese of Galway, Kilmacduagh & Kilfenora
Family_spng

AN DARA DOMHNACH DÉAG SAOR B
 

Sliocht as leabhar Jób - 38:1, 8-11

D’fhreagair Dia Jób amach as lár na stoirme: ‘Cé a dhúin an doras ar an bhfarraige nuair a bhí sí ag dul thar bruach ag teacht amach as an mbroinn? Nuair a ghléas mé leis na néalta í, gur chuir mé an dorchadas thart timpeall uirthi mar bheadh éadachaíní ar pháiste; nuair a leag mé amach tórainneacha di, nuair a shocraigh mé sparraí agus doirse di, agus nuair a dúirt mé, “Tiocfaidh tú chomh fada seo, ach ní thiocfaidh tú níos faide; anseo cuirfear stop le do chuid tonntracha leithéadacha.”’ Sin é Briathar Dé.

Sliocht as dara litir N. Pól chuig na Coirintigh - 5:14-17

A chairde mo chléibh, tá grá Chríost ag tabhairt misneach dúinn dul ar aghaidh, mar tá muid cinnte go bhfuair aon duine amháin bás ar son chuile dhuine, agus dá réir sin, go bhfuair chuile dhuine bás. Agus fuair sé bás ar son chuile dhuine le nach ar mhaithe leo fhéin a mhairfidís seo atá beo feasta, ach ar son an té sin a fuair bás agus a d’aiséirigh ar a son. Uaidh seo amach, mar sin, níl muid ag breathnú ar aonduine de réir bhealaí an tsaoil. Cé gur de réir an tsaoil a bhí eolas againn ar Chríost tráth, ní ar an mbealach sin atá eolas againn air níos mó. Aon duine atá i bpáirt le Críost, is duine é atá cruthaithe as an nua; tá an rud a bhí ann cheana imithe, agus féach go bhfuil an rud nua tagtha ina áit. Sin é Briathar Dé.

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Marcus – 4:35-41

Nuair a bhí sé ina thráthnóna an lá sin, dúirt Íosa lena dheisceabail, ‘Fágaí seo trasna go dtí an taobh thall.’ Agus d’fhág siad an plód daoine, agus thug siad leo sa mbád é, díreach mar bhí sé. Bhí báid eile in éindigh leis freisin. D’éirigh droch stoirm, agus bhí na tonntracha ag greadadh an bháid nó gur bheag nach raibh sí lán le h-uisce. Ach bhí seisean thiar chun deire, ina chodladh ar an bpillín. Agus dhúisigh siad é agus dúirt siad leis, ‘A Mháistir, cé nach cuma leat go bhfuil muid ag dul síos?’ Nuair a dhúisigh sé bhagair sé ar an ngaoith, agus dúirt sé leis an bhfarraige, ‘Éist! Bí ciúin!’ Agus thit an ghaoth, agus bhí sé ina chalm. Dúirt sé leo, ‘Tuige an bhfuil faitíos oraibh? Tuige nach bhfuil aon chreideamh fós agaibh?’ Agus bhí an-scáth orthu, agus bhí siad ag rá eatarthu fhéin, ‘Cé h-é seo chor ar bith, a rá is go ndéanann an ghaoth agus an fharraige a chomhairle?’ Soisceál Dé.